Inspektor nadzoru inwestorskiego / Kierownik budowy Poznań – Mariusz Jankowski

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej  oraz do nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych zgodnie z art 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2014r.poz.1446 z późn. zm.)

Jako inżynier budownictwa posiadam 21-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłem w firmach:

  • Własna działalność gospodarcza
  • Zakład Budowlano Sztukatorski Konserwacja Zabytków Domanieccy Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania
  •  MD KONS Sp.  o.o. z Poznania,

uczestnicząc w procesach inwestycyjnych różnego rodzaju obiektów budowlanych jako kierownik robót,   kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Nadzorowane realizacje inwestycyjne dotyczyły następujących rodzajów obiektów budowlanych:

  • Kompleksowe remonty obiektów zabytkowych w zakresie: – elewacji, wnętrz, izolacji budynków, pokryć dachowych, wyposażenia wnętrz etc.
  • Budowa budynków mieszkalnych: jedno- i wielorodzinnych
  • Kompleksowa budowa , odbudowa oraz remonty obiektów użyteczności publicznej (między innymi: szpital, hotel, zamek)
  • Budowa obiektów magazynowych i produkcyjnych (hale wielkopowierzchniowe)
  • Odbiory mieszkań od deweloperów

Zapraszam do zapoznania się z ofertą oraz przykładami zrealizowanych przeze mnie projektów budowlanych. Realizuję nadzory budowlane zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorstw.