Inwestycje nadzorowane w latach 2016 – 2021

 1. Remont Dworca Letniego w Poznaniu, 2011r
 2. Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, 2012-2013r
 3. Remont klatek schodowych w budynku Kolegium Jezuickiego – budynek Urzędu Miasta na pl. Kolegiackim 17, 2015/2016r
 4. Remont westybulu Colegium Maius, UAM ul. Fredry w Poznaniu, 2015r
 5. Naprawa ścian zabytkowej kamienicy przy ul Wodnej w Poznaniu, 2015r
 6. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Woźnej 15 w Poznaniu, 2016r
 7. Remont elewacji kamienicy przy ul. Rynek Śródecki 15 w Poznaniu, 2016r
 8. Remont elewacji kamienicy przy ul. Szamarzewskiego 4 w Poznaniu, 2016r
 9. Remont elewacji kamienicy przy ul. Wierzbięcice 26 w Poznaniu, 2016/2017r
 10. Remont elewacji kamienicy przy ul. Ogrodowa 6 w Poznaniu, 2016/2017r
 11. Remont dziedzińca wschodniego oraz elewacji budynku Colegium Maius UAM przy ul. Fredry w Poznaniu, 2016r
 12. Remont elewacji kamienicy przy u. Szewskiej 15, 2016r
 13. Remont dziedzińca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, 2016r
 14. Remont północnego tarasu górnego i dolnego oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Centrum Kultury „Zamek” przy ul. Świętego Marcina w Poznaniu, 2016r
 15. Remont bramy południowej przy zespole pałacowo-parkowym w Owińskach, 2016r
 16. Remont korytarzy i pomieszczeń biurowych w budynku Kolegium Jezuickiego – budynek Urzędu Miasta na pl. Kolegiackim 17, 2016/2017r.
 17. Dom mieszkalny jednorodzinny – Poznań, Smochowice ul. Gniewska 2017r
 18. Dom mieszkalny jednorodzinny – Chyby 2017r
 19. Dom mieszkalny jednorodzinny – Poznań, Strzeszyn Grecki, ul. Malewska 2017r
 20. Dom mieszkalny jednorodzinny – Poznań, Strzeszyn Grecki, ul. Poetycka 2018r
 21. Dom mieszkalny jednorodzinny – Dąbrówka 2017r
 22. Dom mieszkalny jednorodzinny – Poznań ul. Kamienicka 2017r
 23. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i DSO, wydzieleni przeciwpożarowych i systemów oddymiania, instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Urzędu Miasta, plac Kolegiacki 17 w Poznaniu 2016r
 24. Remont korytarzy, klatek schodowych oraz sanitariatów budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu – decyzja nr 2016/2014
 25. Remont pomieszczeń pod tarasem północnym oraz budowa tarasu zewnętrznego wraz ze schodami w budynku Centrum Kultury „Zamek” przy ul. Święty Marcin 80/82 w Poznaniu – decyzja nr 1025/2016
 26.  Remont kamienicy przy ul Ogrodowa/Piekary w Poznaniu 2016r
 27.  Remont ogrodzenie Parku Wilsona w Poznaniu 2017r
 28.  Remont Pałacu Mielżyńskich – Poznań Rynek 2018r
 29.  Remont kamienicy – przy ul. Libelta 27 w poznaniu 2018r
 30.  Dom jednorodzinny – Strzeszyn Grecki 2018r
 31.  Dom jednorodzinny – Strzeszyn Grecki 2018r
 32.  Dom jednorodzinny- Miękowo 2018r
 33.  Hala produkcyjno – biurowa Bogucin 2018r
 34.  Remont kamienicy przy ul. Matejki 21 w Poznaniu „Zielona Perła”
 35.  Remont budynku wraz z otoczeniem na kąpielisku Krzyżowniki
 36. Remont elewacji frontowej i wieży kościoła pw. NŚw Zbawiciela przy ul. Fredry 11B 2019, 2020r
 37. Remont elewacji budynku – Sąd Duchowny- Ostrów Tumski
 38. Remont budynku Psauterii- Ostrów Tumski 2019r
 39. Kamienica ul. Matejki 56, Poznań
 40. Dom jednorodzinny 700m2 Puszczykowo 2019r
 41. Dom bliźniak 320m2 Strzeszyn Grecki 2019r
 42. Dom jednorodzinny 650m2 ,Chyby ul. Pagórkowa 2020-2021r
 43. Ekspozycja reliktów Mieszka I – Ostrów Tumski 2020-2021r
 44. Remont kościoła w Wytomyślu (dach, elewacja wnętrze) 2020 r
 45. Remont kamienicy Prądzyńskiego 56 (dach, elewacja ) 2020r
 46. Remont elewacja – kaplica Seminarium Duchownego – Ostrów Tumski 2020r
 47. Dom jednorodzinny 700m2 w Borówcu 2020-2021
 48. Plac zabaw Szkoła Podstawowa ul. Prądzyńskiego 2020r
 49. Remont i rozbudowa kamienicy przy ul. Limanowskiego 11
 50. Remont kamienicy przy ul. Limanowskiego/Dróżbackiej