Obiekty użyteczności publicznej

Poniżej prezentuję Państwu przykłady realizacji obiektów użyteczności publicznej, przy których byłem zaangażowany wraz z krótkimi opisami mojej roli w danym projekcie.

Szkoła Podstawowa nr 51 w Poznaniu

20170403_163729

Przekrycie namiotowe boiska szkolnego Poznań – Szkoła Podstawowa nr 51

 

Hotel Puro, Poznań

Hotel Puro Poznań

Hotel Puro w Poznaniu (prace archeologiczne przy wykopie oraz zabezpieczenie wykopu ścianką „berlińską”)

Hotel Puro Poznań - wzmacnianie ścian wykopu

Wzmocnienie ścian wykopu poprzez wykonanie „ścianki berlińskiej” oraz wzmocnienie posadowienia zabytkowych kamienic sąsiadujących z budynkiem hotelu Puro w Poznaniu

Hotel Puro Poznań - ściany wykopu

Wzmocnienie ścian wykopu poprzez wykonanie „ścianki berlińskiej” pod budynek hotelu Puro w Poznaniu

Hotel Puro Poznań - fragment zabytkowego muru

Odbudowanie fragmentu zabytkowego muru w sali konferencyjnej hotelu Puro w Poznaniu

Hotel Puro Poznań - nadzór budowlany: Mariusz Jankowski

Puro Hotel w Poznaniu

Zamek Królewski, Poznań

Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu

Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu

Odbudowa Zamku Królewskiego podczas realizacji

Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu podczas realizacji

Sklepienie kolebkowe w Zamku Królewskim w Poznaniu

Wnętrza Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu podczas realizacji – sklepienie kolebkowe

Zamek Królewski w Poznaniu - sklepienie krzyżowe

Wnętrza Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu podczas realizacji – sklepienie krzyżowe

Odrestaurowanie wnętrz piwnic na Zamku Królewskim na Wzgórzu Przemysła

Odrestaurowanie zabytkowych wnętrz średniowiecznych piwnic na Zamku Królewskim na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu

Odbudowa Wieży Zamku Królewskiego w Poznaniu - kierownik budowy: Mariusz Jankowski

Odbudowa Wieży Zamku Królewskiego w Poznaniu na Wzgórzu Przemysła

Dworzec Letni, Poznań

Dworzec Letni  w Poznaniu

Remont Dworca Letniego w Poznaniu

Wiata i peron Dworca Letniego w Poznaniu

Wiata Dworca Letniego w Poznaniu

Zatoka autobusowa Dworca Letniego w Poznaniu przy ul. Dworcowej

Zatoka autobusowa Dworca Letniego w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Orgrodzenie i parking UAM w Poznaniu

Ogrodzenie i nawierzchnia parkingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Parking UAM w Poznaniu

Ogrodzenie i nawierzchnia parkingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogrodzenie UAM w Poznaniu

Ogrodzenie i nawierzchnia parkingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Budowy i remonty schodów, Poznań

Schody przed CK Zamek w Poznaniu

Remont schodów przy głównym wejściu do CK Zamku w Poznaniu

Główne wejście do CK Zamek w Poznaniu

Remont schodów przy głównym wejściu do CK Zamku w Poznaniu

Schody przed głównym wejściem do Teatru Wielkiego (Opera) w Poznaniu

Remont schodów przy głównym wejściu do Teatru Wielkiego w Poznaniu

Schody przy moście Rocha (Poznań)

Budowa schodów nad Wartą przy moście Rocha

 

Klinika ginekologiczna Pozna,n

Klinika ginekologiczna Poznaniu

 

Klinika ginekologiczna w Poznaniu

Klinika ginekologiczna w Poznaniu

Klinika ginekologiczna w Poznaniu

Klinika ginekologiczna w Poznaniu

 

20151014_123357

Termomodernizacja hotelu Olimpia w Poznaniu

20150702_094709

Termomodernizacja hotelu Jowisz w Poznaniu

 

Zobacz również : Odbiór Mieszkania od dewelopera Poznań, Kierownik budowy Poznań