Obiekty użyteczności publicznej

– Kościół Pw Nśw Zbawiciela w Poznaniu ul. Fredry 11b

– Kaplica Seminarium Duchownego – Ostrów Tumski

– Kościół w Wytomyślu

 

Hotel Puro, Poznań

 

 

 

 

Hotel Puro w Poznaniu (prace archeologiczne przy wykopie oraz zabezpieczenie wykopu ścianką „berlińską”)

Wzmocnienie ścian wykopu poprzez wykonanie „ścianki berlińskiej” oraz wzmocnienie posadowienia zabytkowych kamienic sąsiadujących z budynkiem hotelu Pu

ro w Poznaniu

Wzmocnienie ścian wykopu poprzez wykonanie „ścianki berlińskiej” pod budynek hotelu Puro w Poznaniu

 

Odbudowanie fragmentu zabytkowego muru w sali konferencyjnej hotelu Puro w Poznaniu

Puro Hotel w Poznaniu

Zamek Królewski, Poznań

 

Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu

Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu podczas realizacji

Wnętrza Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu podczas realizacji – sklepienie kolebkowe

 

Wnętrza Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu podczas realizacji – sklepienie krzyżowe

Odrestaurowanie zabytkowych wnętrz średniowiecznych piwnic na Zamku Królewskim na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu

Odbudowa Wieży Zamku Królewskiego w Poznaniu na Wzgórzu Przemysła

 

Dworzec Letni, Poznań

 

Remont Dworca Letniego w Poznaniu

Wiata Dworca Letniego w Poznaniu

Zatoka autobu

 

sowa Dworca Letniego w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

 

Ogrodzenie i nawierzchnia parkingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Ogrodzenie i nawierzchnia parkingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogrodzenie i nawierzchnia parkingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Budowy i remonty schodów, Poznań

 

Remont schodów przy głównym wejściu do CK Zamku w Poznaniu

Remont schodów przy głównym wejściu do CK Zamku w Poznaniu

Remont schodów przy głównym wejściu do Teatru Wielkiego w Poznaniu

Budowa schodów nad Wartą przy moście Rocha

 

 

Klinika ginekologiczna Poznaniu

 

 

Klinika ginekologiczna w Poznaniu

 

 

 

Klinika ginekologiczna w Poznaniu

 

 

Termomodernizacja hotelu Olimpia w Poznaniu

 

 

 

Termomodernizacja hotelu Jowisz w Poznaniu

Hala sportowa w Szkole Podstawowej w Poznaniu