Referencje i uprawnienia

Lista obiektów realizowanych pod nadzorem
mgr inż. Mariusza Jankowskiego

przez ostatnie 4 lata

L.p.

Nazwa obiektu

Okres realizacji

Inwestor

1

Zamek Królewski ul. Góra Przemysław Poznaniu

11.2010r. – 03.2014r.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

2

Dworzec Letni ul. Dworcowa w Poznaniu

08.2010r. – 08.2011r.

Polskie Koleje PaństwoweS.A.

3

Elewacja kamienicy ul. Wroniecka 19/20 w Poznaniu

Bursa Szkoły Muzycznej

08.2011r.-10.2011r.

Szkoła Muzyczna w Poznaniu

4

Remont placu parkingowego oraz ogrodzenia UAM ul.Św.Marcin w Poznaniu

02.2012r.-10.2012r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5

Elewacja kamienicy ul. Półwiejska 15 w Poznaniu

03.2012r.-05.2012r.

Inwestor prywatny

6

Elewacja kamienicy ul.Umińskiego 24, 24A w Poznaniu

05.2012r.-08.2012r.

Wspólnota mieszkaniowa

7

Elewacja kamienicy ul. Górna Wilda 68 w Poznaniu

03.2012r.- 05.2012r.

Prywatny inwestor

8

Prace archeologiczne przy wykopie oraz zabezpieczenie wykopu ścianką „berlińską” pod budynek hotelowy PURO ul. Żydowska, Stawna, Wroniecka w Poznaniu

09.2011r.-04.2013r.

PURO HOTEL POZNAŃsp.zo.o.

9

Wymiana konstrukcji i poszycia dachu w kamienicy przy ul.Wronieckiej 17 w Poznaniu

03.2012r.-05.2012r.

Inwestor prywatny

10

Odtworzenie fragmentu zabytkowego muru na parterze budynku hotelu PURO w Poznaniu

02.2014r.-03.2014r.

PURO HOTEL POZNAŃ sp.zo.o.

11

Elewacja kamienicy ul. Łukaszewicza 2 w Poznaniu

07.2011r.- 11.2011r.

Wspólnota Mieszkaniowa

12

Elewacja kamienicy ul. Wielka 18 w Poznaniu

06.2013r.-12.2013r.

Wspólnota Mieszkaniowa

13

Budynek Kliniki Leczenia Niepłodności ul. Omańkowskiej 47,49, 51w Poznaniu

07.2014 – 15.12.2015r

Prywatny inwestor

14

Elewacja kamienicy ul. Rynek Śródecki 15 w Poznaniu15  Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Kolegiaty Jezuickiej – Urząd Miasta Poznania pl. Kolegoacki 17 w Poznaniu

16. Remont westybulu Collegium Maius przy ul Fredry w Poznaniu

07.2015r.-              12.2015r.

09.2014r – 05.2015r

07-2015r -09.2015r

Wspólnota Mieszkaniowa 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu