Techniczny odbiór mieszkania od dewelopera. Inspekcja mieszkania.

Oferuję pomoc w fachowym odbiorze mieszkania na terenie Poznania i okolic (zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego).

Celem moich działań jest sprawdzenie lokalu mieszkalnego pod kątem użyteczności oraz zgodności z opisem przedstawionym w dokumentacji przez dewelopera oraz sztuką budowlaną i przepisami budowlanymi. Wykonując odbiór techniczny szczegółowo oglądam pomieszczenia, a realizując usługi staram się wykryć ewentualne nieprawidłowości, które deweloper zobowiązany jest bezpłatnie usunąć przed przekazaniem Klientowi mieszkania.

Odbiór mieszkania od dewelopera Poznań

W ramach moich czynności sprawdzam zgodność wykonania lokalu z umową deweloperską, standardem deweloperskim, polskimi normami, przepisami oraz aktualną wiedzą techniczną. Dysponuję w tym zakresie niezbędnym doświadczeniem i sprzętem.

W trakcie odbiorów sprawdzam:

 • jakość wykonanych tynków,
 • pionowość ścian i zachowanie kątów prostych,
 • poziom i jakość wykonania posadzki,
 • odpowiednie wykończenie balkonów, tarasów, loggii,
 • osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prawidłowość osadzenia i jakość stolarki drzwiowej i okiennej,
 • prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 • lokalizację podejść pod armaturę i poprawne działanie wszelkich instalacji (woda, kanalizacja,    wentylacja, elektryka),
 • pomiar wilgotności i temperatury przegród budowlanych,
 • wykrywanie mostków termicznych,
 • wykrywanie miejsc w budynku wykazujących ryzyko powstania pleśni,
 • powykonawczą powierzchnię mieszkania.

Posiadam uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz jestem członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Odbiory mieszkań i innych lokali od deweloperów prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy techniczno-budowlane.

Przed odbiorem mieszkania od dewelopera proszę o przesłanie na e-mail planu mieszkania z wymiarami (rysunek architektury) oraz standard deweloperski (opis wykonania poszczególnych elementów lokalu)

Cena usługi jest zależna od wielkości lokalu oraz odległości od Poznania.

Nowe mieszkanie to jedna z najważniejszych inwestycji w twoim życiu. Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera  jest ważnym wydarzeniem, które przeprowadzone w sposób profesjonalny może uchronić inwestora przed wieloma usterkami i związanych z nimi problemami oraz dodatkowymi kosztami, które deweloper zobowiązany jest usunąć na swój koszt.

Odbiory mieszkań od deweloperów przeprowadzone w sposób profesjonalny, przy pomocy specjalistycznego sprzętu może wykonać tylko osoba, która zna przepisy i normy budowlane co gwarantowane jest przez inżynierów posiadających uprawnienia budowlane.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.

mail: mjankowski.nadzory@gmail.com

NADZORY BUDOWLANE – Mariusz Jankowski

ODBIÓR TECHNICZNY MIESZKANIA OD DEWELOPERA POZNAŃ

INSPEKCJA DOMU, LOKALU, MIESZKANIA